Prace objęte umową

Obsługa budowy

 • nadzór kierownika budowy posiadającego aktualne uprawnienia
 • prowadzenie dziennika budowy
 • organizacja transportu materiału i niezbędnego sprzętu
 • oświadczenie kierownika budowy do otrzymania pozwolenia na użytkowanie
 • 10 lat gwarancji – serwisowanie.


Opis robót

1. Dokumentacja projektowa

 • Dostarczenie projektu do uzyskania pozwolenia na budowę, tj.: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych.


2. Zapewnienie zaplecza budowy

 • Tymczasowe ogrodzenie terenu prowadzonych prac – nie całej działki.
 • Umieszczenie tablicy informacyjnej.
 • Organizacja zaplecza sanitarnego dla pracowników.


3. Wytyczenie geodezyjne budynku na działce.


4. Roboty ziemne

Wykonanie wykopu pod ławy i stopy fundamentowe, złożenie gruntu na terenie działki. Wszelkie dalsze czynności z nim związane – np. usunięcie z działki – należą do Inwestora.


5. Posadowienie budynku – ławy fundamentowe.

Zakładane są proste warunku gruntowe, poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia, głębokość posadowienia mniejsza lub równa głębokości przemarzania gruntu zgodnie z lokalnymi normami.

 • Ławy fundamentowe z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym na podkładzie z chudego betonu o grubości 10 cm.
 • Izolacja na ławach fundamentowych (między fundamentem a ścianami parteru) z papy.
 • Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 24 cm na zaprawie cementowej klasy M5.
 • Trzpienie żelbetonowe.
 • Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian fundamentowych.
 • Izolacja termiczna ściany fundamentowej styropianem dedykowanym do ociepleń fundamentów o grubości 10 cm.
 • Izolacja przeciwwodna z folii kubełkowej.
 • Instalacja kanalizacyjna.
 • Przejście na przyłącze instalacji wodociągowej.
 • Piasek w fundamencie na wysokość do 30 cm. Jeśli jest potrzebna większa ilość piasku – dodatkowy koszt ponosi Inwestor.
 • Obsypanie budynku gruntem wcześniej wykopanym, jeśli jest on przydatny.
 • Podkład betonowy o grubości 10 cm


6. Ściany parteru

 • Izolacja pozioma pod ścianami z papy podkładowej.
 • Ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm.

7. Elementy żelbetonowe

 • Nadproża prefabrykowane z betonu.
 • Słupy z betonu ze zbrojeniem 12mm.
 • Wieniec z betonu ze zbrojeniem 12mm.

8. Ściany działowe

 • Ściany na parterze z betonu komórkowego o grubości 11,5-12 cm.

9. Kominy wentylacyjne i spalinowe

 • Montaż kominu systemowego z pustaków wentylacyjnych do pieca.
 • Montaż kominu systemowego z pustaków wentylacyjnych do kominka.
 • Wykończenie kominów nad dachem.

10. Więźba dachowa

 • Więźba z prefabrykowanych drewnianych wiązarów kratowych.

11. Pokrycie dachowe

 • Membrana dachowa, deska okapowa, montaż łat i kontrłat.
 • Pokrycie dachowe z dachówki cementowej falistej (kilka kolorów do wyboru)
 • Montaż akcesoriów dachowych (nie zawiera - ław, stopni kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych).
 • Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej (powłoka standard).
 • Wykończenie występu dachu (nadbitka drewniana).

12. Odwodnienie dachu

 • Montaż rynien, rur spustowych oraz potrzebnych akcesoriów w kolorze zbliżonym do pokrycia dachu.

13. Stolarka okienna

 • Okna i drzwi na taras PVC w kolorze do wyboru o profilu sześciokomorowym, trzyszybowe, okucia.
 • Montaż rolet w kolorze okien na wszystkich oknach i wyjściu na taras. Sterowanie – ręczne.

14. Stolarka drzwiowa

 • Montaż drzwi zewnętrznych

15. Izolacje zewnętrzne

 • Ocieplenie cokołu styropianem o grubości 10 cm.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm.

16. Elewacja

 • Cokół wokół budynku z tynku mozaikowego.
 • Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze okien.
 • Tynk typu „baranek” akrylowy 1,5 mm na warstwie zbrojonej siatką (bez elementów dekoracyjnych).

17. Instalacje elektryczne

 • Montaż rozdzielni bezpiecznikowej wraz z wyposażeniem.
 • Okablowanie pomieszczeń (220 V, TV, komputer, domofon) bez montażu mechanizmu i oprawy.
 • Montaż wypustów i puszek elektrycznych wg projektu. Ilość puszek – 80szt. (Możliwość zwiększenia ilości na życzenie Inwstora za dopłatą różnicy w cenie.)

18. Instalacje wodno-kanalizacyjne (bez białego montażu)

 • Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku z rur PVC.
 • Instalacja wodna z rur PEX wewnątrz budynku, zakończona korkami.
 • Instalacja rozdzielacza wody zimnej i wody ciepłej.
 • Zawór ogrodowy po drugiej stronie łazienki


19. Instalacja wentylacyjna

 • Montaż rekuperatora według projektu.
 • Rozprowadzenie rur typu SPIRO wentalacji.

20. Instalacja ogrzewania podłogowego

 • Rozprowadzenie rur ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach z rur PEX – bez instalacji kotłowni i kotła 
 • Instalacja kolektora ogrzewania podłogowego.
 • Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania pod drabinkę w łazience – bez drabinki.

21. Podłoża pod posadzki na parterze

 • Folia budowlana 0,2 mm.
 • Styropian podłogowy o grubości 150 mm.
 • Folia budowlana 0,2 mm.
 • Posadzka anhydrytowa 5 cm.

22. Tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe III klasy

23. Zabudowa sufitu

 • Ocieplenie stropu wełną mineralną 250 mm (200+50 mm) – pomiędzy dolnymi pasami wiązarów i rusztem stalowym pod płyty gk.
 • Ułożenie folii paroizolacyjnej.
 • Płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm na stalowym ruszcie (UWAGA! Bez szpachlowania spoin!).
 • Montaż jednych rozkładanych schodów na strych.