_________________________________________________

Etap #1

Inwestor

Zakup projektu - 1000 zł (opłata za projekt)

Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia
robót budowlanych

Firma budowlana

Projekt budowlany (4 egzemplarze)
- Projekt architektoniczny
- Projekt konstrukcyjno-wykonawczy
- Projekt instalacji elektrycznych
- Projekt instalacji sanitarnych
- Projekt ogrzewania gazowego - jako alternatywny
- Charakterystyka energetyczna budynku

Podstawowa oferta budowy:
- Stan Surowy Otwarty - 200 000 zł
- Stan Deweloperski - 330 000 zł

Podstawowy zakres robót i materiałów, obliczony
na podstawie istniejącego projektu i
warunków podanych w podstawowym projekcie

_________________________________________________

Etap #2

Inwestor

- Badanie geotechniczne gruntu
- Warunki zabudowy albo MPZP
- Mapa do celów projektowych
- Wyrys działki
- Adaptacja projektu
- Wszystkie potrzebne zmiany w projekcie
(jeśli występują)
- Rodzaj paliwa i ogrzewania budynku, itp.
- Opłaty do starostwa, gminy, itp.

Firma budowlana

Przygotowywanie umowy - Oferta budowy
Jeśli nie występują zmiany w projekcie:
Stan Surowy Otwarty - 200 000 zł
Stan Deweloperski - 330 000 zł
Jeśli występują zmiany w projekcie - obliczenie
zgodnie ze zmianami, rodzajem paliwa,
warunkami zabudowy, itp.
Zwykle cena zostaje na podobnym poziomie.

Końcowy zakres robót i materiałów zgodnie
z warunkami zabudowy/MPZP i badaniem
geodezyjnym na podstawie adaptowanego projektu

Kierownik budowy

_________________________________________________

Etap #3

Inwestor

Podpisanie umowy
Pozwolenie na budowę
Dziennik budowy
Opłaty do starostwa, gminy, itp.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót
Przekazanie placu budowy wykonawcy

Firma budowlana

Organizacja zaplecza budowy

Tablica informacyjna

Tymczasowe ogrodzenie budowy
(w obrębie prowadzonych prac - nie całego terenu
działki)

_________________________________________________

Etap #4

Inwestor

Wpłata #1
(opłata za materiał:
fundamenty - 70% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Wytyczenie geodezyjne budynku na działce

Roboty ziemne

Fundamenty
- Ławy fundamentowe ze zbrojeniem wg projektu
- Ściany z bloczków betonowych 24cm
- Stopy kominowe
- Hydroizolacja ścian fundamentowych
- Ocieplenie fundamentów styropian 10cm
- Kanalizacja do poziomu podkładu betonowego
- Podkład betonowy domu 10cm

_________________________________________________

Etap #5

Inwestor

Wpłata #2
(opłata za robociznę:
fundamenty - 30% wg kosztorysu)

Wpłata #3
(opłata za materiał:
ściany nośne i wieńce - 70% wg kosztorysu)

Wpłata #4
(opłata za materiał:
ściany działowe - 70% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Ściany nośne
- Ściany nośne z betonu komórkowego 24cm
- Słupy betonowe ze zbrojeniem wg projektu
- Wieniec ze zbrojeniem wg projektu

Ściany działowe z betonu komórkowego

_________________________________________________

Etap #6

Inwestor

Wpłata #5
(opłata za robociznę:
ściany nośne i wieńce - 30% wg kosztorysu)

Wpłata #6
(opłata za robociznę:
ściany działowe - 30% wg kosztorysu)

Wpłata #7
(opłata za materiał:
dach i pokrycie dachowe - 70% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Dach
- Konstrukcja dachu
- wiązary (30 stopni)
- deska okapowa, łaty, kontrłaty,

Pokrycie dachowe
membrana, dachówka cementowa

Odwodnienie dachu
rynny, rury w kolorze dachówki

_________________________________________________

Etap #7

Inwestor

Wpłata #8
(opłata za robociznę:
dach i pokrycie dachowe - 30% wg kosztorysu)

Wpłata #9
(opłata za materiał:
kominy - 70% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Kominy

Kominy systemowe wg projektu i rodzaju pieca

_________________________________________________

Etap #8

Inwestor

Wpłata #10
(opłata za robociznę:
kominy - 30% wg kosztorysu)

Wpłata #11
(opłata za materiał:
okna i drzwi wejściowe - 70% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Okna
- okna trzyszybowe, profil 6-ciokomorowy

Drzwi wejściowe
- do wyboru około 15 modeli

_________________________________________________

Etap #9

Inwestor

Wpłata #12
(opłata za robociznę:
okna i drzwi wejściowe - 30% wg kosztorysu)

Wpłata #13
(opłata za materiał:
instalacje - 70% wg kosztorysu) 
 - elektryka,
 - ogrzewanie podłogowe,
 - woda ciepła,
 - woda zimna,
 - wentylacja 

Firma budowlana

Elektryka
puszki, rozprowadzenie kabli, tablica rozdzielcza

Kanalizacja
wypusty pod wszystkie instalacje, piony z wywiewkami nad dachem

Styropian podłogowy 15cm

Woda zimna
kolektor, rozprowadzenie rur, wypusty pod wszystkie instalacje

Woda ciepła
kolektor, rozprowadzenie rur, wypusty pod wszystkie instalacje

Ogrzewanie
rozdzielacz ogrzewania podłogowego, rozprowadzenie rur ogrzewania podłogowego, rozprowadzenie rur do drabinki w łazience

Wentylacja
rekuperator, wszelkie rury i przepusty na poddaszu, dachu i ścianach

_________________________________________________

Etap #10

Inwestor

Wpłata #14
(opłata za robociznę:
instalacje - 30% wg kosztorysu)

Wpłata #15
(opłata za materiał:
elewacja i tynki zewnętrzne
- 70% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Ocieplenie ścian i tynki zewnętrzne
- Styropian 15cm
- Tynk typu baranek 1,5mm
- Podbitka dachu

_________________________________________________

Etap #11

Inwestor

Wpłata #16
(opłata za robociznę:
elewacja i tynki zewnętrzne
- 30% wg kosztorysu)

Wpłata #17
(opłata za materiał:
Strop i poddasze - 70% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Ocieplenie poddasza
 - wełna mineralna 25cm

Strop
 - sufit podwieszany gk
 - wyłaz na poddasze

_________________________________________________

Etap #12

Inwestor

Wpłata #18
(opłata za robociznę:
strop i poddasze - 30% wg kosztorysu)

Wpłata #19
(opłata za materiał:
tynki i posadzki - 70% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Posadzki anhydrytowe
we wszystkich pomieszczeniach do poziomu "zero"

 
Tynki wewnętrzne maszynowe gipsowe 1cm
na wszystkich ścianach

_________________________________________________

Etap #13

Inwestor

Wpłata #20
(opłata za robociznę:
tynki i posadzki - 30% wg kosztorysu)

Firma budowlana

Przekazanie budynku inwestorowi
- Oświadczenia kierownika budowy niezbędne do otrzymania pozwolenia na użytkowanie

Udzielanie gwarancji na 10 lat na konstrukcję domu